<div align="center"> <h1>CENTRUM INFORMACJI O SEKTACH I NOWYCH RUCHACH RELIGIJNYCH ORAZ CENTRUM ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁAN</h1> <h3>CENTRUM INFORMACJI O SEKTACH I NOWYCH RUCHACH RELIGIJNYCH ORAZ CENTRUM ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA PSYCHOMANIPULACJI</h3> <p>Sekty Destrukcyjne Kulty Kościół Katolicki Psychomanipulacja</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://rodzimowierca.007ihost.com/index.html" rel="nofollow">http://rodzimowierca.007ihost.com/index.html</a></p> </div>